กฎในการเติม s และ es หลัง V1 (กริยาช่องที่1)

กฎในการเติม s และ es หลัง V1 (กริยาช่องที่1)
1. เติม s ได้ทันที่หลังคำกริยาปกติทั่วๆ ไป

            walk     –           walks                           eat        –           eats

            read     –           reads                                        move   –           moves

            swim    –           swims                          listen    –           listens

2. เติม es หลังคำหริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x , z และ o เช่น

            dress    –           dresses             kiss      –           kisses

            teach    –           teaches             wash    –           washes

            fix        –           fixes                             go        –           goes

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น

            study    –           studies             cry       –           cries

            fly        –           flies                              try        –           tries

** ยกเว้น ถ้าหน้า y เป็นสระ ( a , e , i , o , u ) ให้เติม s ได้เลย เช่น

            play     –           plays                            buy      –           buys

        stay          –           stays                            say       –           says

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: