หลักในการใช้ Present Simple Tense

หลักในการใช้ Present Simple Tense
1. ใช้ Present Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นความจริงตลอดไป เช่น

                The sun rises in the east. (ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก)

                The moon moves round the earth. (ดวงจันทร์หมุนรอบโลก)

                The earth is round. (โลกกลม)

                The stars shine brightly at night. (ดวงดาวต่างๆส่องแสงสว่างจ้าในตอนกลางคืน)

                Water boils at 100 c. (น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส)

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงตามคำพังเพย หรือคำสุภาษิต เช่น

                Time is money. (เวลาเป็นเงินเป็นทอง)

                Three and Three make six. ( สามบวกสามเป็นหก)

3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยสม่ำเสมอ เป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรส่วนใหญ่มักจะมีคำต่อไปนี้อยู่ในประโยค เช่น

Always            =  สม่ำเสมอ                 Often               =  บ่อยๆ

Usually            =  โดยปกติ                  Sometimes       =  บางครั้ง

Ever                 =  เคย                       Never               =  ไม่เคย

every  day             =  ทุกๆ วัน             generally         =  โดยทั่วๆ ไป

seldom                  =  แทบจะไม่           at 7.00             =  เวลา 7 นาฬิกา

at night                  =  ตอนกลางคืน           in winter         =  ในฤดูหนาว

She usually forgets the key. (โดยปกติเธอลืมกุญแจเป็นประจำ)

We walk to school everyday. (พวกเราไปโรงเรียนทุกวัน)

4. ใช้กับคำกริยาที่แสดงการรับรู้แลสภาวะจิตใจ เช่น Believe, like, love, see, hear understand, taste, hate……..

I believe my parents. (ฉันเชื่อฟังพ่อแม่ของฉัน)

He likes cats and dogs. (เขารักแมวและสุนัข)

We understand what he said. (พวกเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: