โครงสร้างของ Present Simple Tense

โครงสร้างของ Present Simple Tense
Subject            +          Verb1

 ประธาน         +      กริยาช่องที่ 1

            กรณีแรก หาก Subject (ประธาน) เป็น Singular Subject (เอกพจน์ มีหนึ่งเดียว) *V1จะต้องเติม S

Subject V1+s V. to be V. to have
He, She, It

เขา, เธอ,มัน

ประธานมีหนึ่งเดียว

จะต้องเติม S ใน V1

ประธาน เดิน ไปโรงเรียน

V1 ใช้คำว่า (walk) + s

      

He walks to school.

She walks to school.

It walks to school.

ประธาน เป็น นักเรียน

V. to beใช้คำว่า   is

      

He is a student.

She is a student.

ß

ประธาน เป็น สุนัข

It is a dog.

ประธาน มี ปากกา 1 ด้าม

V.to haveใช้คำว่า  has

ß

He has a pen.

She has a pen.

ß

ประธานมีหาง 1 หาง

It has a tail.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: